Od najdawniejszych czasów ludzie byli zafascynowani ogniem. Jednak był on dla nich niedostępny, ponieważ znajdował się w rękach bogów. Dopiero mitologiczny heros Prometeusz wykradł tę tajemnicę bogom i nauczył ludzi rozniecać ogień i posługiwać się nim.

Żywioł ten poprzez wieki był wykorzystywany przez człowieka zarówno w codziennym życiu jak i we wszelkiego rodzaju obrzędach. Wiara w boskie pochodzenie ognia spowodowała, że zaczęto go wręcz sakralizować. Według naszych praprzodków ogień posiadał właściwości oczyszczające, odkupiające winy ludzkie, a także chroniące przed wszelkiego rodzaju demonami. Poprzez wieki żywioł ten został przez człowieka ujarzmiony i wykorzystywany do dobroczynnych działań.

Występy tancerzy ognia doskonale ukazują to partnerstwo i podporządkowanie.


Tancerze wszystkie widowiskowe efekty wykonują pojedynczo, parami i w grupie.


Fireshow odbywa się w rytm odpowiedniej muzyki.


Pokaz fireshow trwa ok. 20-30 min.